Jumat, 17 November 2017

Masjid-Masjid Bersejarah di Indonesia

Judul
:
Masjid-Masjid Bersejarah di Indonesia
Penyusun
:
Abdul Baqir Zein
Penerbit
:
Gema Insani
Tahun Cetak
:
1999
Halaman
:
382
ISBN
:
979-561-567-X
Harga
:
Rp. -
Status
:
Kosong

Jika ingin mengetahui sejarah perkembangan Islam di Indonesia, salah satunya adalah dengan melihat bangunan utama umat Islam, yaitu masjid. Dari bangunan sebuah masjid kita dapat mengetahui budaya masyarakat setempat, dan dari proses pembangunannya kita dapat mengetahui sejarah perkembangan Islam di daerah itu. Dua hal inilah yang ingin diungkapkan oleh buku ini.

Dari segi fisik, bangunan mesjid-mesjid yang ada di Indonesia memperlihatkan adanya akulturasi antara budaya masyarakat setempat dan ajaran Islam. Dari sejarah perkembangannya, masjid tidak saja digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat pembinaan, pengamanan, dan benteng pertahanan umat Islam.

Sengaja buku ini memuat masjid-masjid yang mempunyai nilai historis tersendiri dan dianggap cukup mewakili keadaan masjid di Indonesia. Mesjid apa, di mana, dan apa nilai historisnya. Di Nusa Tenggara Timur (NTT) terdapat dua masjid bersejarah yang dimuat dalam buku ini yaitu Masjid “al-Muqarrabin Labala” Flores Timur dan Masjid “Air Mata” Kupang.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...